מגן לעסקים


בתקופה מאתגרת זו, המאופיינת בשינויים תכופים ורבים וחוסר וודאות, עסקים רבים מתמודדים עם מגוון רחב של אתגרים פיננסיים ואתגרים שוטפים בניהול העסק מול לקוחות, ספקים, רשויות והנחיות רגולטוריות.

אנחנו, בחטיבה העסקית בבנק הפועלים, יצרנו כלי חדש, שמאפשר להתמודד עם הצורך בגישור על פער בתזרים המזומנים והבטחת ההמשכיות עסקית בתקופה לא פשוטה זו. 

אנו מזמינים אתכם לבחון יחד איתנו את התאמת הכלי לצרכים שלכם. 


תנאי המסגרת

 • מסגרת הלוואות בשיעור של עד 5% מהאשראי הקיים ללקוח בבנק, או עד לסכום של 2.5 מליון ₪, הנמוך מבניהם.
 • תוקף המסגרת: עד ליום 31.12.2020
 • העמדת המסגרת אינה כרוכה בתשלום עמלת הקצאת אשראי או עמלת אי ניצול.  
 

תנאי ההלוואות

 • תוקף המסגרת עד 31.12.20. ניתן לנצל את ההלוואות בתוך מסגרת זו לתקופה של עד שנה. 
 • מתן האשראי, סכומו ותנאיו כפופים לאישור הבנק. האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. הריבית הנכונה ליום 29.7.20 הינה % 3.100 נומינאלית, מתואמת % 3.144. 
 • ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים רציפים של ריבית. הקרן תיפרע בתום תקופת ההלוואה. 
 • העמדת ההלוואה תהיה פטורה מעמלת דמי טיפול.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת הלוואה על חשבון מסגרת ההלוואות באתר הבנק בכפוף לתנאי ניהול החשבון.


חשוב לדעת

 • המוצר מיועד ללקוחות החטיבה העסקית בבנק, למעט חברות יזמיות בנדל"ן ולקוחות חדשים.
 • המוצר אינו מיועד ללקוחות הבנק אשר הגישו/ קיבלו הלוואה בקרן לעסקים בערבות מדינה במסלול המוגבר.
 • מתן האשראי, סכומו ותנאיו כפופים לאישור הבנק. האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.