>
>
פקטורינג
פקטורינג
קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים
הלוואה להתייעלות אנרגטית
ערבות בנקאית דיגיטלית
בנק הפועלים מעמיד לרשותך פתרון פיננסי יעיל לטווח קצר לצורכי ההון החוזר שלך. הפקטורינג מאפשר לך לתכנן את תזרים המזומנים ולהגדיל את מחזור הפעילות שלך תוך צמצום סיכוני האשראי.

 

 

מה זה פקטורינג?

 

 • אתה מוכר לבנק הפועלים חוב של אחד או יותר מהלקוחות החייבים שלך
  (שוק מקומי או ייצוא) וממחה לבנק הפועלים בהמחאה מוחלטת על דרך המכר
  (True sale) את זכויותיך לקבלת כספים מהחייבים.

 • בנק הפועלים משלם לך מראש את סכום החוב בניכוי עלויות המימון.

 • הבנק נפרע כאשר החייב משלם.

 • אם אתה מבטח את החייבים שלך בפוליסת ביטוח אשראי, בנק הפועלים
  "ייכנס בנעלייך" ויהיה מבוטח בפוליסה.

 • הניכיון אפשרי גם כאשר לא קיימת לך פוליסת ביטוח.

 


יתרונות הפקטורינג

 

 • הקדמת תקבולי חייבים ושיפור תזרים המזומנים שלך.

 • הקטנת סיכוני החשיפה שלך לחייבים.

 • גיוון מקורות המימון שלך.

 • הורדת החייבים המנוכים מהמאזן - באישור רו"ח שלך.

 • הגדלת ימי ספקים כאמצעי שיווק להרחבת מחזור הפעילות שלך.

 • מקור מימון המותאם לצמיחה בפעילותך.

 

 

סוגי פקטורינג

 

 • פקטורינג מקומי - רכישת חובות מסחריים של חברות הפעילות בישראל.

 • פקטורינג ייצוא - רכישת חובות מסחריים של חברות ישראליות המייצאות לחו"ל סחורה או שירותים.

 • ריוורס פקטורינג - כאשר אתה מעוניין שהבנק ישלם בהקדמה לספקיך וייפרע בעתיד ממך.


 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה

 

מנהלת היחידה: שרון אשר בתר 03-5672911 , 054-4974936

גרי גנדל 03-5676240 

ניצה לויט  03-5675625

אהרון אריאל  03-7146359

יהונתן הקמן 03-7146032

 

האמור אינו בגדר ייעוץ, המלצה או חוות דעת כלשהי ונועד למטרת פרסום בלבד. אין באמור דף  זה כדי להוות הצעה או המלצה או התחייבות כלשהי מטעם הבנק לביצוע עסקת פקטורינג כלשהי.
הסכמת הבנק לביצוע עסקת פקטורינג כלשהי כפופה בכל עת להחלטת הבנק ולשיקול דעתו הבלעדי וכן למתכונת ולתנאים המקובלים בבנק לעסקאות כאלו.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

WPS2