>
חדרי עסקאות

שער הבנק לעולם פיננסי מגוון

 

חדר העסקאות בבנק מנגיש עבור הלקוחות כלים פיננסיים מתקדמים, במטרה להגן מפני סיכונים הנובעים מפעילות עסקית ולהקטין את אי הוודאות בסביבה הפיננסית שבה פועלת החברה שלך.

 

הפעילות בחדר עסקאות מתבצעת באמצעות דסקים ייעודיים, המעניקים שירות אישי ללקוחות בעלי אופי פעילות ייחודי במט"ח: לקוחות מוסדיים גדולים (כגון חברות ביטוח, פנסיה וגמל), חברות גדולות במשק הישראלי, עסקים בינוניים וקטנים, חברות זרות ומשקיעים פרטיים.

 

הלקוחות נהנים מהיכולת לפעול בשווקים הבינלאומיים בשעות פעילות ארוכות ובכל ימי השבוע, למעט יום שבת.


קשת פיתרונות עשירה

 

חדר עסקאות פורש בפני הלקוחות מגוון מוצרים הנותנים מענה לקשת רחבה של מאפיינים ופרופילי השקעה, באמצעות אסטרטגיות גידור מגוונות, וכולל את המכשירים הפיננסיים הבאים:

 

  • מטבעות - המרות/רכישות מט"ח, עסקאות בנגזרים מסוג spot ו- Forward, עסקאות החלף (Swap), אופציות ונילה ואקזוטיות.
  •  
  • ריביות - עסקאות בנגזרים על שערי ריבית, לרבות FRA (עסקות ריבית מועדית), IRS (החלף שערי ריבית), אופציות על ריביות (Floor, Cap), עסקות Cross Currency Swap (החלף מט"ח וריבית) ועוד.
  •  
  • מדדים - עסקאות בנגזרים על שערי מדד המחירים לצרכן, מדדי מניות בחו"ל ועוד.
  •  
  • סחורות - עסקאות בנגזרים על שערי מתכות, גז ונפט, סחורות חקלאיות ועוד.

 

עשיית שוק באג"ח מדינת ישראל.

 

 

עולם עשיר של אפשרויות מחכה לכם בחדר העסקאות בבנק הפועלים.

 

המידע נכון לינואר 2018.
אין בו הצעה, המלצת השקעה או התאמה למטרות וצרכים, והאמור בו אינו תחליף לייעוץ והתאמה אישיים וספציפיים, צרכים, נסיבות ומטרות אחרות. מידע זה אינו בא במקום ייעוץ אישי המתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע, המוצע ללקוחות הבנק ע"י יועץ השקעות מורשה. בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים כאן, יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.

WPS1