>
>
שיטות תשלום בינלאומיות
שיטות תשלום בינלאומיות
ערבויות בסחר הבינלאומי
שירותי סחר חוץ ייחודיים
מימון עסקות סחר - חוץ
הזמנת מט"ח בטרמינל
העברות במט"ח ובסח"ח
סחר חוץבעבודתך עמנו תהנה מרמת שירות איכותית ומקצועית, פתרונות יעילים ומהירים, הדרכה ויעוץ אישי. בבואך לבצע עסקת סחר חוץ תבטיח לעצמך כי טובי המומחים יטפלו בך תוך שמירה על האינטרסים שלך.

 

יצוא

אשראים דוקומנטריים

אמצעי תשלום זה מחייב מומחיות מיוחדת, הקפדה ודיוק על מנת להבטיח את קבלת תמורת היצוא במועד. אנו נבדוק עבורך את תנאי האשראי הדוקומנטרי ולאחר מכן את המסמכים שתציג. במידת הצורך נציע לך לבקש שינויים באשראי הדוקומנטרי ו/או תיקון המסמכים. משלוח מסמכים לחו"ל יבוצע בדרך המהירה ביותר בתיאום איתך.

 

חשבון פתוח

שיטת תשלום מקובלת למשלוחים ישירים לקונה בחו"ל המשלם את תמורות היצוא ישירות לחשבונך בבנק הפועלים.

 

דוקומנטים לגוביינא

בשיטת תשלום זו נשלחים המסמכים בהתאם להנחיותיך לקונה בחו"ל. הדוקומנטים מגיעים במהירות לקונה באמצעות רשת כתבים של אלפי בנקים בעולם. בנק הפועלים עורך עבורך מעקב ממוחשב אחר עסקות היצוא הפתוחות עד לקבלת תמורות היצוא.

 

מימון משלוחי יצוא

לפי בקשתך, ובהתאם לנהלי הבנק, נעמיד לרשותך מימון ביניים עד להגעת התמורות.

 

יבוא

אשראים דוקומנטריים

ניסוח מדוייק של האשראי הדוקומנטרי חיוני להצלחת עסקת סחר-חוץ. באמצעות האשראי הדוקומנטרי נוכל לדאוג כי התשלום ליצואן (הספק שלך בחו"ל), יבוצע רק לאחר שנוודא כי הדוקומנטיים שהתקבלו אכן תואמים את תנאי האשראי.

 

ערבות מטריה

ערבות המוצאת לטובת ספקים בחו"ל בעסקות יבוא בחשבון פתוח או בדוקומנטים לגוביינא, להבטחת תשלום עתידי עבור סחורות הנמצאות אצל היבואן (או בדרכן אליו) ואשר תמורתן טרם שולמה.

 

דוקומנטים לגוביינא

מסמכי ההובלה מתעכבים?  אנחנו כאן על מנת לסייע לך בשחרור הסחורה בהתאם לתנאי העסקה. כאשר הספק שלך מכיר אותך קצת יותר, אך עדיין לא מוכן להעביר חשבון פתוח, יש דרך באמצעות דוקומנטים לגוביינא.

 

גביית שיקים במט"ח

באמצעות הבנקים הרבים איתם אנו נמצאים בקשרים עסקיים, אנו מספקים שרותי גביית שיקים, מכל סוג, בכל מטבע.

 

חשבון פתוח

אמצעי התשלום הנפוץ ביותר, המבוסס על אמון הדדי בין המוכר לקונה. אמור לנו מי המוטב והיכן הוא רוצה לקבל את הכסף ואנו נעביר לו את התשלום בדרך המהירה, הקצרה והמאובטחת ביותר.

WPS2