>
>
העברת משכורות
חשבון שוטף
פועלים לעסקים בשירות עצמי
העברות במט"ח ובסח"ח
העברת משכורות
תשלום חשבונות
העברות במקבץ
מערכת זה"ב
העברת משכורותהדרך לשלם בזמן ולחסוך כסף

 

פועלים באינטרנט לעסקים מאפשר לך להעביר משכורות ישירות מחשבונך העסקי, בתהליך קצר ומבוקר החוסך זמן ומשאבים. לצורך כך, יש להגדיר עובדים שיכינו את רשימת המשכורות להעברה. האישור הסופי יינתן ע"י מורשי החתימה בחשבון.


איך מבצעים העברת משכורות?
נכנסים ללשונית "העברות ותשלומים" בחשבונך ב"פועלים באינטרנט לעסקים", ובוחרים בסרגל הניווט הימני באפשרות "תשלום משכורות". לאחר מכן בוחרים באחת האפשרויות באמצעותן תרצה לבצע את ההעברה:

  • ייבוא רשימת מוטבי משכורת מקובץ מס"ב 

  • שימוש חוזר ברשימת מוטבים שהועברה בעבר 

  • הקלדה ידנית של פרטי המוטבים 

  • השלמת רשימה שנשמרה כטיוטא

 

יתרונות השירות:

  • ניתן לאחזר העברת משכורות שביצעת במהלך שלושת החודשים האחרונים (עד 9 משכורות אחרונות) 

  • השירות ניתן גם לעסקים בהם נדרשות מספר חתימות לביצוע הפעולה

  • המערכת מזהה רשומות שגויות, כגון מספר חשבון שאינו תואם לסניף הבנק, ומאפשרת תיקון לפני ביצוע 

  • ניתן לשלם לכל הבנקים בארץ - במטבע ישראלי 

 

עלות השירות
עבור כל מוטב ברשימה תיגבה עמלה בסך 1.35 ש"ח (לא כולל עמלת שורה שתיגבה בעבור כל רשימת העברה במקבץ).


להעביר משכורות באינטרנט - גם בסכומים גבוהים
כלקוח "פועלים באינטרנט לעסקים" באפשרותך לתת הוראות לביצוע העברת כספים באינטרנט במקרים הבאים:

  • כשהיתרה למשיכה בחשבונך העסקי אינה מספקת 

  • כשסכום העסקה גורר חריגה מתקרת הסכומים המרבית המותרת להעברה באינטרנט (למעט מקרים בהם סכום העסקה חורג מהסכום המרבי להעברה בודדת שהוגדר על ידי הלקוח בפרוטוקול).

במקרים אלה תוצג הודעה כי עסקה זו קיימת על תנאי, וביצועה מותנה באישור הגורם המטפל בחשבונך (סניף / מנהל קשרי לקוחות). במידה והעסקה תאושר, פעולה זו תירשם כמשכורת בחשבון המעביר וכן בחשבונות המוטבים.

 

לתשומת לבך:

תשלום משכורת מותנה ביתרה למשיכה ביום הביצוע. במידה שעסקת העברת המשכורות תאושר, לא ניתן יהיה לבטלה באמצעות שירות "פועלים באינטרנט לעסקים" או באמצעות הסניף.
WPS1