>
>
קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים
פקטורינג
קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים
הלוואה להתייעלות אנרגטית
ערבות בנקאית דיגיטלית
התאחדות התעשיינים

 

הלוואה ייחודית ללקוחות בנק הפועלים חברי התאחדות התעשיינים

 

בנק הפועלים, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, השיק קרן אשראי ייעודית המעניקה אשראי בתנאים מועדפים ללקוחות החטיבה העסקית, חברי ההתאחדות.

 

הקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים למימון הון חוזר
בנק הפועלים, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, השיק קרן אשראי ייעודית המעניקה אשראי בתנאים מועדפים ללקוחות החטיבה העסקית, חברי ההתאחדות.
הקרן, בהיקף של כ-250  מיליון ש"ח, מיועדת להרחבת העסק, השקעה בציוד ובהון חוזר.

 

למי מתאימה הלוואת הקרן?
לקוחות החטיבה העסקית בבנק הפועלים, החברים בהתאחדות התעשיינים.

 

תנאי ההלוואה

 • סכום ההלוואה: עד 10% מהמחזור השנתי של העסק (מקסימום 2.8 מיליון ש"ח)
 • ריבית ההלוואה:
  לתקופה של עד 5 שנים: פריים + 0.9%.
  לתקופה של 5-7 שנים: פריים + 1.4%
 • תקופת ההלוואה:
  לצורכי הון חוזר: עד 5 שנים
  למטרת הרחבת העסק והשקעה בציוד: עד 7 שנים
 • ביטחונות נדרשים: עד 15% מסכום ההלוואה.
                            כמו כן, נדרשת ערבות בעלים.

 

כיצד ניתן לקבל את ההלוואה?
לבדיקת תנאי הזכאות להלוואה יש לפנות למשרדי הקרן ההדדית של המעסיקים, בטלפונים:
03-5198864 או 03-5198722.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למירית שוסהיים בטלפון: 03-5673927
או במייל: mirit.shousheim@poalim.co.il
 

 

לתשומת לבך:

 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.
 • מובהר בזאת כי העמדת ההלוואה, כולה או חלק ממנה, הינה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה הן לקבלת אישור מקדמי מהתאחדות התעשיינים והן לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידי הבנק, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק.
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ למתן או קבלת אשראי.
 • פרטים מלאים בבקשה להלוואה ובסניפים.
הקרן בשיתוף התאחדות התעשיינים למימון השקעות בציוד

בנק הפועלים, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, השיק קרן אשראי ייעודית המעניקה אשראי בתנאים מועדפים ללקוחות החטיבה העסקית, חברי ההתאחדות.
הקרן, בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח, מיועדת למתן סיוע למפעלים קטנים ובינוניים בהלוואות ארוכות טווח לצורך השקעה בציוד, חידוש ציוד ושדרוג טכנולוגי על מנת להגדיל את הפריון בתעשייה.

 

למי מתאימה הלוואת הקרן?
לקוחות החטיבה העסקית בבנק הפועלים, החברים בהתאחדות התעשיינים.

 

תנאי ההלוואה

 • סכום ההלוואה: עד 15 מ' ש"ח
 • ריבית ההלוואה: פ+1.9%
 • תקופת ההלוואה: עד 12 שנים
 • ביטחונות נדרשים:
  - שעבוד קבוע על הציוד הממומן בהלוואה
  - ערבות בעלים
  - אמות מידה פיננסיות

 

כיצד ניתן לקבל את ההלוואה?
לבדיקת תנאי הזכאות להלוואה יש לפנות למשרדי הקרן ההדדית של המעסיקים, בטלפונים:
03-5198864 או 03-5198722.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למירית שוסהיים בטלפון: 03-5673927
או במייל: mirit.shousheim@poalim.co.il
 

 

לתשומת לבך:

 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.
 • מובהר בזאת כי העמדת ההלוואה, כולה או חלק ממנה, הינה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה הן לקבלת אישור מקדמי מהתאחדות התעשיינים והן לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידי הבנק, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק.
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ למתן או קבלת אשראי.
 • פרטים מלאים בבקשה להלוואה ובסניפים.
WPS1