>
חדר עסקאות
חדר עסקות
בחדר העסקאות תוכל לבצע מגוון רחב של פעולות גידור במטבעות, ריביות, מדדים וסחורות ולהקטין את אי הוודאות בסביבה העסקית והפיננסית בה פועלת החברה שלך.


חדר עסקאות פועל בכל ימי השבוע (למעט שבת) ובשעות פעילות ארוכות (7:30 עד חצות).

 

לרשות לקוחות מרכזי עסקים קיים דסק ייעודי המתמחה בלקוחות עסקיים, המתאים ללקוחות בעלי מחזור פעילות בחד"ע של 5 מליון $ בשנה.

 

בחדר העסקאות ניתן לבצע מגוון פעולות:

  • מטבעות: המרות/רכישות, עסקאות עתידיות (Forward), עסקאות החלף (Swap), אופציות רגילות ואופציות אקזוטיות.

  • ריביות: עסקאות עתידיות (FRA), עסקאות החלפה הצמדה (IRS), אופציות על ריביות (Floor, Cap)

  • מדדים: מדד המחירים לצרכן, מדדי מניות בחו"ל

  • סחורות: מתכות יקרות, מתכות בסיס, נפט, סויה, סוכר, כותנה ועוד

 

 

WPS2