>
>
Cash Management

Cash Management - המנהל הפיננסי החכם שלכם


 

Cash Management מאפשר לבעלי תפקידים בחברה לראות תמונה פיננסית רחבה באופן המסייע בקבלת החלטות בצורה מהירה ונוחה.

 

עם Cash Management תקבל את הנתונים הפיננסיים הנחוצים לניהול הפעילות השוטפת  בזכות מגוון יכולות כגון: מסכי ניהול מתקדמים המציגים תמונת מצב, ביצוע התאמה בין התנועות החזויות למה שאירע בפועל, הפקת התראות ודוחות.

  

  Cash Management – תועלות עיקריות

 

  • הפקת תחזית תזרים מזומנים עתידית  (טווח ארוך או קצר) על פי פעילות החברה ויתרות הבנק

  • התאמה אישית של השירות בהתאם לסוג העסק והענף אליו משתייך העסק

  • שוטף התאמת בנקים - השוואת פעילות יום עסקים בפועל לעומת המתוכנן באופן אוטומטי

  • מנגנון התראות אוטומטיות על פעילות מבוקשת

  • ניתוח התזרים בדיעבד והפקת מידע מצטבר על פעולות החברה וביצועיה וניתוח מגמות מהותיות בעסק

  • ניהול עסקאות מימוניות - הלוואות, פיקדונות, נגזרים

  • אחזור מידע גמיש ומתקדם עד שלוש שנים אחורה

 

 

 

 

למידע נוסף ולהצטרפות:

 

ניתן לפנות למנהל/ת קשרי הלקוחות שלך לתיאום פגישה אישית.

 

נשמח לפגוש אותך:


ברית רייר - מומחית המוצר 054-3169333

WPS1