>
>
שירות on time לעסקים
שירות on time לעסקיםמידע בזמן אמת המגביר לך את השליטה בחשבון העסקי

 

שירות on time לעסקים, המותאם בדיוק לצרכיך העסקיים, מאפשר לך לקבל מגוון הודעות על החשבונות העסקיים שלך בזמן אמת, כמו: הודעה מראש על פירעון הלוואה, יתרת אובליגו, פירעון שיק למשמרת, הודעה מראש על סיום ערבות ועוד.
המידע מתקבל באמצעות sms ישירות לטלפון הסלולארי ו/או במייל לדואר האלקטרוני, על פי בחירתך. באפשרותך לבחור את סוג ההודעות, תזמון ותדירות הגעתן וכן לשנות את בחירתך בכל עת.

 

לבחירתך שתי חבילות:

1. חבילת עו"ש שקל ומט"ח
2. חבילת שוק ההון

 

מבצע למצטרפים חדשים: 3 חודשים ראשונים חינם!
ללקוחות המנויים לחבילת און טיים לעסקים עו"ש שקל ומט"ח - העלות הינה 9 ש"ח לחבילה ללא תלות במספר ההודעות

און טיים לעסקים שוק ההון תעריף עלות חודשית קבועה בסך 9 ש"ח ללקוח בחשבון,

 

חבילת עו"ש שקל ומט"ח

 • מידע על יתרות בחשבון שוטף

 • יתרת חשבון עו"ש

 • יתרת חשבון מט"ח

 • יתרת זכות/חובה בחשבון

 • יתרת פר"י

 • יתרת פיקדונות בשקלים

 • יתרת מט"ח מעל ומתחת לסכום שנבחר

 

 • מידע על פעולות שבוצעו בחשבון

 • זיכוי משכורת

 • זיכוי מט"ח

 • משיכת מזומן מבנקט/סניף

 • העברת מט"ח מהחשבון

 • העברה כספית מהחשבון

 • תקבול בחשבון

 • ביצוע עסקה שסיימה סבב חתימות בשירות אינטרנט לעסקים

 

 • מידע על הלוואות ומסגרות אשראי

 • יתרה לניצול מסגרת אשראי במט"ח

 • יתרה לניצול מסגרת אשראי בשקלים

 • אי ביצוע תשלום הלוואה והעברה לפיגור

 • ירידה ביתרה לניצול מסגרת on-call

 • שינוי ריבית בהלוואת on-call

 • יתרת ערבויות בחשבון

 • יתרת אובליגו בחשבון

 

 • מידע על פעולות צפויות

 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מט"ח

 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מובנה (structure)

 • הודעה מקדימה על סיום פיקדון

 • הודעה מראש על תשלום הלוואה

 • הודעה מראש על פירעון הלוואה

 • הודעה מראש על פירעון אג"ח

 • הודעה מראש על סיום ערבות

 • עסקה הממתינה לחתימת הלקוח בשירות אינטרנט לעסקים

 

 • מידע על כרטיסי אשראי ושיקים

 • ריכוז חיובים בכרטיסי אשראי

 • ריכוז זיכויים שהצטברו בכרטיסי אשראי

 • שיק שיוצא מעל סכום שהוגדר

 • החזרת שיק

 • פירעון שיק למשמרת

 • שינוי ביתרת שיקים למשמרת

 • יתרת שיקים למשמרת

 • הגעת פנקס שיקים לסניף

 • מסירת פנקס שיקים בסניף

 

 • מידע כללי

 • שערים יציגים בדולר וביורו

 

 

חבילת שוק ההון

 • התיק שלי

 • סטטוס מעודכן להוראות מסחר בני"ע ישראלים

 • שווי תיק אחזקות סוף יום

 

 • מידע כללי

 • ריבית הפריים

 • מדד המחירים לצרכן

 

 • מידע לפי בחירה

 • מדדי ת"א נבחרים

 • מדדי חו"ל נבחרים

 • שערי מניות עדכניים

 • חציית שער מניה כלפי מעלה/מטה

 • שינוי יומי באחוזים עלייה/ירידה

 • הפסקת/חידוש מסחר בנייר

 

* הרוכשים את שתי החבילות יחויבו בתשלום מלא על כל אחת
• ייתכנו שינויים באמור לעיל, בשל מדיניות הבנק ו/או מכל סיבה אחרת שהיא • בכפוף לכל דין, זכאותך לקבלת איזה מהשירותים הנ"ל תהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו • פרטים ותנאים מלאים לגבי השירות והתנאים לקבלתו, ניתן לקבל באמצעות פניה למק"ל ו/או לסניף

 

WPS1