>
>
ערבויות בסחר הבינלאומי
שיטות תשלום בינלאומיות
ערבויות בסחר הבינלאומי
שירותי סחר חוץ ייחודיים
מימון עסקות סחר - חוץ
הזמנת מט"ח בטרמינל
העברות במט"ח ובסח"ח

ערבויות בסחר הבינלאומיערבות מכרז

ערבות המוצאת על-ידי בנק הפועלים, בדרך כלל באמצעות בנק במדינת הקונה. מטרתה להבטיח השתתפות יצואנים ישראלים במכרזים בינלאומיים ועמידתם בתנאי המכרז.

 

ערבות מקדמה

ערבות מקדמה מוצאת לטובת קונים שונים בעולם הנדרשים לשלם מקדמות ליצואן לפני ביצוע המשלוח. ערבות המקדמה מבטיחה לקונה את החזר המקדמה במקרה והעסקה אינה מתבצעת לפי התנאים שנקבעו בחוזה בין היצואן והקונה.

 

ערבות ביצוע

ערבות המוצאת לטובת קונים בחו"ל על פי דרישתם, ובאה להבטיח את עמידת היצואן בתנאי החוזה עם הקונה.

 

ערבות טיב

ערבות להבטחת איכות הסחורה או הרכבתה/פעולתה אצל הקונה ועמידה בתנאי האחריות (כאשר מדובר במכונות או בציוד אחר) - כפי שסוכם בחוזה בין הצדדים.


 

WPS2