>
>
מימון עסקות סחר - חוץ
שיטות תשלום בינלאומיות
ערבויות בסחר הבינלאומי
שירותי סחר חוץ ייחודיים
מימון עסקות סחר - חוץ
הזמנת מט"ח בטרמינל
העברות במט"ח ובסח"ח
מימון עסקות סחר - חוץהמחלקה לעסקי סחר - חוץ תספק לך פתרונות מימון לעסקות סחר החוץ שלך, אשר מצד אחד יספקו את צרכיו של הקונה, ומאידך ינטרלו מהיצואן, ככל שניתן, את הסיכונים הפיננסיים.

 

הידע והנסיון שלנו עומדים לרשותך בתחומים הבאים:

 

ניכיון עסקות הממומנות באשראי ספקים לזמן קצר או ארוך:

  • ניכיון שטרות/אשראים דוקומנטריים וחשבוניות ביצוא.

  • ניכיון חשבוניות יצוא במסגרת פוליסת משלוחים של חברות ביטוח מקומיות ("בססח" - החברה הישראלית לביטוח אשראי, כלל ביטוח אשראי")

  • ניכיון שטרות/אשראים דוקומנטריים / חשבוניות ביבוא

 

מימון לזמן בינוני או ארוך במסגרת:

  • הסדרים מיוחדים בין מדינות.

  • קווי אשראי בינבנקאיים.

  • אשראי ישיר לקונים בחו"ל.

  • שיתוף פעולה הדוק עם "אשרא" - החברה הישראלית לביטוח יצוא (החברה הממשלתית – לשעברIFTRIC) ועם חברות ביטוח פרטיות בעולם, לגיבוי מימון עסקות יצוא ולהקטנת החשיפות ליצואן.

WPS1