>
>
שירותי סחר חוץ ייחודיים
שיטות תשלום בינלאומיות
ערבויות בסחר הבינלאומי
שירותי סחר חוץ ייחודיים
מימון עסקות סחר - חוץ
הזמנת מט"ח בטרמינל
העברות במט"ח ובסח"ח
שירותי סחר חוץ ייחודייםהמחלקה לעסקי סחר חוץ תסייע לך בבנייה נכונה של עסקות סחר-חוץ מורכבות, תוך שימת דגש על זיהוי הסיכונים, מזעורם או נטרולם.

 

הידע והניסיון שצברנו עומדים לרשותך ב:

  • ליווי מקצועי צמוד לכל אורך חיי העסקה, מתחילת ההתקשרות עם הקונה הפוטנציאלי ועד לסגירה מוצלחת של העסקה.

  • "תפירת" עסקות סחר - חוץ מורכבות וניסוח אשראים דוקומנטריים במסגרתן.

  • קיום אשראים דוקומנטריים מארצות בעלות סיכון כלכלי גבוה והצעת פתרונות חלופיים, כאשר קיום האשראי הדוקומנטרי אינו אפשרי.

  • בניית עסקות תיווך בשיטת אשראי דוקומנטרי בר העברה (Transferabe) או גב אל גב (Back to Back).

  • ביצוע עסקות עם מדינות שאינן מוכנות לסחור באופן גלוי עם ישראל.

  • הסכמי המחאת תמורות לטובת צד שלישי והוראות בלתי חוזרות.


 

WPS1