בלי להגיע לסניף, בלי שליחויות ובלי ניירת מיותרת

ערבות בנקאית דיגיטלית

 

לקוחות עסקיים, צריכים ערבות בנקאית?
מהיום אפשר לקבל ערבות ישירות באתר הבנק


מפיקים ערבות דיגיטלית ישירות באתר בנק הפועלים ושולחים את הערבות בקלות כקובץ ישירות למוטב.

צריכים לנהל במקביל כמה ערבויות? תוכלו לנהל גם מספר רב של ערבויות בו זמנית בצורה נוחה יותר, והמוטבים יקבלו את הערבויות כקובץ בדואר האלקטרוני ויוכלו לשמור אותן בקלות.

עד היום, הערבות הבנקאית הופקה על גבי מסמך פיזי המודפס על נייר וניתן פיזית בסניף, לאחר תהליכי הפקה שלקחו זמן וטרחה רבה. מעתה, עוברים לערבות דיגיטלית – נוח יותר. זמין יותר. יעיל יותר.

כך שתוכלו להתפנות למה שחשוב לכם באמת - ניהול העסק שלכם.


לפרטים פנו למנהל קשרי הלקוחות שלכם או לבנקאי במרכז השירות העסקי.

תשובות לשאלות נפוצות

הערבות מופקת כקובץ דיגיטלי החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, כאשר מרגע חתימתו כאמור לא ניתן לבצע בו שינויים.
ניתן לוודא את אותנטיות החתימה האלקטרונית על גבי הקובץ באתר של חב ’ comsign www.comsign.co.il
 
כן. הדפסה תהווה עותק בלבד ולא מקור. המקור הוא קובץ החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של בנק הפועלים
מבקש הערבות (הספק) יעביר את קובץ הערבות הבנקאית הדיגיטלית אליכם (המוטבים) בצורה מקוונת, למשל באמצעות המייל.
בקשה להארכה או למימוש הערבות הבנקאית הדיגיטלית תבוצע באותו אופן בו מוגשת היום בקשה להארכה או למימוש כתב ערבות בנקאית פיסי )המודפס על נייר( וזאת באמצעות פניה בכתב לבנק .
במקרה של הארכת תוקף הערבות, הבנק יפיק קובץ דיגיטלי של הארכת תוקף ערבות אשר יועבר ללקוח )לספק( והוא יעבירו אליך )המוטב( בצורה מקוונת.
כדי להינות מהשירות, מבקש הערבות (הספק) צריך להיות לקוח החטיבה העיסקית בבנק הפועלים, אולם המוטב לא חייב להיות לקוח של הבנק.

לפרטים נוספים יש לפנות למנהל קשרי הלקוחות שלכם