גילוי נאות ברוקראג'
גילוי נאות ברוקראג'

 

כל הזכויות שמורות לבנק הפועלים בע"מ ("הבנק").

תוכן ההודעה ("התוכן") אינו ערוך בהתאם להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רשיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה והוא מיועד ללקוחות כשירים בלבד, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ואין להעבירו לאיש זולת מקבל ההודעה.
התוכן מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור.
הנתונים והמידע ששימשו להכנתו זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שהבנק ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע מידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם.
הבנק ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים בתוכן.
יודגש כי התוכן הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו.
המידע עליו מתבסס בתוכן ההודעה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים.
אין להסתמך על האמור בתוכן ההודעה זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות בתוכן ההודעה יביא לתוצאות מסוימות. תוכן ההודעה אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע, אין לראות בתוכן  משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פי האמור בתוכן ההודעה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו, מטרותיו ונתוניו האישיים של כל משקיע, ולאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי.
הבנק, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש בתוכן ההודעה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לבנק, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בתוכן ההודעה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור בתוכן ההודעה. האמור בתוכן ההודעה אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להוות פרשנות מקובלת על רשויות המס או על גופים נוספים.
תוכן ההודעה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את ההודעה והתוכן, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מהבנק.