חדרי עסקאות וברוקראג'

חדרי עסקאות וברוקראג'

הצצה אל חדרי העסקאות והברוקראג'

חשוב לדעת

  • המוצרים והשירותים המתוארים לעיל מיועדים ללקוחות החטיבה העסקית בבנק הפועלים.
  • מתן אשראי, סכומו ותנאיו כפופים לאישור הבנק. האמור לעיל אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.
  • בייעוץ במוצרי חדר עסקאות OTC, עוסק הבנק בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות, הוא בעל זיקה למוצרים אלה ויש לו אינטרס כלכלי במכירתם. לפיכך, יתכן כי הבנק יעדיף מוצרים אלו על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לבנק זיקה אליהם. מוצרים אלו אף מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.