להעביר כספים בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים

להעביר כספים בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים

העברות ותשלומים

העברות ותשלומים


באינטרנט לעסקים תוכלו להעביר כספים בין חשבונותיכם לחשבונות אחרים בתוך הבנק או מחוצה לו בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים. באפשרותכם לבצע העברות כספיות בודדות בשקלים ובמט"ח, וכן העברות במקבץ, על פי רשימה, בשקלים.

 
באפשרותכם לתת הוראות לביצוע העברת כספים באינטרנט לעסקים גם במקרים הבאים:

  • כשהיתרה למשיכה בחשבונכם העסקי אינה מספקת
  • כשסכום העסקה גורר חריגה מתקרת הסכומים המרבית המותרת להעברה באינטרנט לפי הגדרות הבנק (למעט מקרים בהם סכום העסקה חורג מהסכום המרבי שהוגדר על ידיכם בפרוטוקול).
במקרים אלה תוצג הודעה כי עסקה זו הוקמה על תנאי וביצועה מותנה באישור הגורם המטפל בחשבונך העסקי – סניף, מרכז שירות או מנהל קשרי לקוחות.


איך זה מתבצע?

עסקה שהחלה ב"פועלים באינטרנט לעסקים" ולא אושרה באופן אוטומטי תועבר לטיפול הגורם אליו משויך חשבונו העסקי של הלקוח לקבלת החלטה - סניף, מרכז שירות או מנהל קשרי לקוחות. אם גורם זה יאשר את העסקה, היא תירשם כעסקת העברה בחשבון המעביר ובחשבון המוטב. אם העסקה תאושר, לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה באמצעות שירות "פועלים באינטרנט לעסקים" או בסניף.

סוגי תשלומים והעברות

מגוון פתרונות אשראי וליווי מקצועי בהתאם לצרכי העסק שלכם
יועץ ההשקעות של הבנק ילוו אתכם בתכנון מדיניות ההשקעה של העסק שלכם, ביישומה ובניהול השוטף של תיק ההשקעות.
מערך סחר חוץ יפתח בפניכם את גבולות המדינה, ויספק עבורכם מגוון פתרונות ליצואנים ויבואנים.
בחדר עסקאות תוכלו לבצע מגוון רחב של פעולות שיספקו הגנות לעסק שלכם, ויקטינו את אי הוודאות בסביבה העסקית והפיננסית בה אתם פועלים.
מגוון מוצרים ושירותים לניהול חשבונכם השוטף, המותאמים במיוחד לצרכיכם העסקיים ומאפשרים לכם לבצע מגוון פעולות בצורה הקלה והנוחה ביותר.

חשוב לדעת

  • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.