להעביר כספים בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים

להעביר כספים בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים

העברות ותשלומים

העברות ותשלומים


באינטרנט לעסקים תוכלו להעביר כספים בין חשבונותיכם לחשבונות אחרים בתוך הבנק או מחוצה לו בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים. באפשרותכם לבצע העברות כספיות בודדות בשקלים ובמט"ח, וכן העברות במקבץ, על פי רשימה, בשקלים.

 
באפשרותכם לתת הוראות לביצוע העברת כספים באינטרנט לעסקים גם במקרים הבאים:

 • כשהיתרה למשיכה בחשבונכם העסקי אינה מספקת
 • כשסכום העסקה גורר חריגה מתקרת הסכומים המרבית המותרת להעברה באינטרנט לפי הגדרות הבנק (למעט מקרים בהם סכום העסקה חורג מהסכום המרבי שהוגדר על ידיכם בפרוטוקול).
במקרים אלה תוצג הודעה כי עסקה זו הוקמה על תנאי וביצועה מותנה באישור הגורם המטפל בחשבונך העסקי – סניף, מרכז שירות או מנהל קשרי לקוחות.


איך זה מתבצע?

עסקה שהחלה ב"פועלים באינטרנט לעסקים" ולא אושרה באופן אוטומטי תועבר לטיפול הגורם אליו משויך חשבונו העסקי של הלקוח לקבלת החלטה - סניף, מרכז שירות או מנהל קשרי לקוחות. אם גורם זה יאשר את העסקה, היא תירשם כעסקת העברה בחשבון המעביר ובחשבון המוטב. אם העסקה תאושר, לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה באמצעות שירות "פועלים באינטרנט לעסקים" או בסניף.

סוגי תשלומים והעברות

פועלים באינטרנט לעסקים מאפשר לכם להעביר משכורות ישירות מחשבונכם העסקי, בתהליך קצר ומבוקר החוסך זמן ומשאבים. לצורך כך, יש להגדיר עובדים שיכינו את רשימת המשכורות להעברה. האישור הסופי יינתן ע"י מורשי החתימה בחשבון.

למה כדאי להעביר משכורות באתר?

 • ניתן לאחזר העברת משכורות שביצעתם במהלך שלושת החודשים האחרונים (עד 9 משכורות אחרונות) 
 • השירות ניתן גם לעסקים בהם נדרשות מספר חתימות לביצוע הפעולה
 • המערכת מזהה רשומות שגויות, כגון מספר חשבון שאינו תואם לסניף הבנק, ומאפשרת תיקון לפני ביצוע 
 • ניתן לשלם לכל הבנקים בארץ - במטבע ישראלי 
 • לפרטים נוספים וביצוע העברת משכורות>>   
 

חשוב לדעת

תשלום משכורת מותנה ביתרה למשיכה ביום הביצוע. במידה שעסקת העברת המשכורות תאושר, לא ניתן יהיה לבטלה באמצעות שירות "פועלים באינטרנט לעסקים" או באמצעות הסניף.

שירות "העברות במקבץ" מאפשר לכם לבצע העברות כספים לצד ג' בש"ח, מט"ח וסח"ח מבלי להקליד את הנתונים של כל מוטב.

העברות במקבץ בשקלים:

באמצעות השירות ניתן להעביר כספים במספר דרכים:
•    ייבוא רשימת מוטבים מקובץ מס"ב
•    ייבוא רשימת מוטבים מקובץ מס"ב מורחב המאפשר זיכוי וחיוב של מספר חשבונות 
•    שימוש חוזר ברשימת מוטבים שהועברה בעבר 
•    הקלדה ידנית של פרטי המוטבים 
•    השלמת רשימה שנשמרה כטיוטא
•    ניתן להעביר לעד 500 מוטבים בכל רשימה
 
העברות במקבץ במט"ח וסח"ח:
ביצוע העברות כספים באמצעות ייבוא רשימת מוטבים מקובץ במבנה מט"ח וסח"ח שהוכן מראש במערכות הארגון.

*השירות כרוך בתשלום בהתאם לתעריפון הבנק.
 
פועלים באינטרנט לעסקים מאפשר לכם לבצע בקלות ובנוחות תשלומים באמצעות חיוב חשבון למוטבים ממשלתיים, כגון: חשבונות לביטוח לאומי, רשות המסים, מע"מ, דו"חות משטרה, מסי יבוא ועוד, בסכומים גבוהים של עד 150 מיליון שקלים לתשלום בודד וללא מגבלה חודשית.
בנוסף, באפשרותכם לשלם באמצעות כרטיס אשראי תשלומים למגוון מוסדות וחברות: תשלומי ארנונה, מים, דו"חות חנייה, תשלומי חינוך ומסי עירייה למגוון רשויות מקומיות, תשלומים לחברות גז ועוד.

חשוב לדעת

 • מגבלות החתימות וההרכבים המחייבים הינם בהתאם למוטבים החתומים בפרוטוקול
 • לביצוע תשלומים באמצעות פועלים באינטרנט לעסקים יש לחתום על פרוטוקול בסניף בו מתנהל חשבונכם
 • כדי לשלם תשלומי ממשלה באמצעות חיוב חשבון, יש לחתום על הרשאה לחיוב חשבון להעברות לצד ג' מזדמן, או להעברה למוטבים קבועים ממשלתיים. העברה לצד ג' מזדמן היא עד לסכום של 200,000 ש"ח לתשלום. העברה למוטבים קבועים ממשלתיים - ללא הגבלה חודשית
 • בכפוף לתנאי השירות

בפועלים באינטרנט לעסקים ניתן לבצע העברות מט"ח לבנקים שונים בארץ ובעולם בדרכים הבאות:

•    העברה בנקאית באמצעות סוויפט - העברה ישירה בה תוכלו לקבל באתר את העתקי הסוויפט וחשבון ההוצאות של העסקה
•    העברות סח"ח\מט"ח במקבץ באמצעות טעינת קובץ ממערכת הנהלת החשבונות של החברה
•    המחאה בנקאית שתישלח ישירות למוטב
•    המחאה בנקאית שתמתין לכם בסניף למחרת יום הביצוע

ניתן לבצע העברות במקבץ במט"ח וסח"ח באמצעות ייבוא רשימת מוטבים מקובץ במבנה מט"ח וסח"ח שהוכן מראש במערכות הארגון. 

מערכת זה"ב מאפשרת לכם להעביר כספים בש"ח ובאופן מיידי* וסופי בין הבנקים בישראל. ההעברה באמצעות המערכת היא סופית (אינה ניתנת לביטול), ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון החייב והן בחשבון הזכאי (המוטב)**.

העברת הכספים במערכת זה"ב מתבצעת באמצעות מספר זה"ב – IBAN. באפשרותכם להפיק מספר IBAN בחשבונכם ב'פועלים באינטרנט' וכן באמצעות 'פועלים בטלפון' 2407*, במכשירי העדכן, במכונות להפקדת צ'קים ובעזרת הבנקאי בסניף.
 • הזיכוי בחשבון מופיע כבר ביום ביצוע העסקה
 • הזיכוי בחשבון הינו סופי ואינו ניתן לביטול
 • ניתן לבצע העברות בין חשבונות המנוהלים בתוך הבנק ומחוץ לבנק
 • העברה בסכום העולה על 1 מיליון ש”ח תבוצע בהעברת זה”ב בלבד
 • ניתן לבצע העברת זה"ב באמצעות בנקאי בסניף, משלוח פקס (במרבית המקרים)

קבלת כספים באמצעות העברת זה"ב

אם ברצונכם לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב עליכם להפיק מספר זה"ב – IBAN, ולוודא בסניפכם כי שם חשבונכם באנגלית מעודכן. 
עליכם להעביר את הנתונים הנ"ל ללקוח המבקש להעביר כספים לחשבונכם כדי שיוכל למסור אותם לבנק ממנו מבוצעת ההעברה.

 ביצוע העברת זה"ב

כשבאים לבצע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב, תתבקשו לציין את מספר הזה"ב - IBAN של החשבון הזכאי (המוטב) ואת שמו באנגלית. כמו כן, יש לוודא בסניפכם כי שם חשבונכם באנגלית מעודכן. 

חשוב לדעת

* במקרה של העברה בסכום של עד 1 מיליון ש"ח, תיגבה עמלה שלא תעלה על מחיר של פעולה אחת ע"י פקיד.
** לביצוע העברה בפקס או בתיק ממסרים פנו לסניפכם לקבלת טופס מתאים.

שירות המאפשר לכם לבצע סליקת צ'קים (גביה/משמרת) בבית העסק, 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, באמצעות קורא צ'קים.

שידור נתוני הפקדות צ'קים לבנק יבוצע בלחיצת כפתור, באמצעות כספת וירטואלית המחוברת לאינטרנט בבית העסק, ללא צורך בהמתנה בסניף.
השירות מיועד ללקוחות עסקיים שיש להם מעל  300 צ'קים בממוצע בחודש.
 • השירות ניתן חינם - כולל התקנת קורא צ'קים וכספת מבית Cyber-Ark 
 • השירות זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע 
 • נתוני הצ'קים המשודרים נרשמים במערכת הנהלת החשבונות בבית העסק במקביל ליצירת קובץ לבנק ואפשרות להפקת קבלות
 • מניעת טעויות בהקלדה ידנית
 • שליטה באיתור / גריעת שיק
 • דווח אוטומטי בזמן אמת על סטטוס ההפקדה
 • חסכון בעלויות – קובץ ההפקדה אינו מוגבל בכמות צ'קים


איך זה מתבצע?

עליכם להכין קובץ של כל פרטי הצ'קים הנמצאים אצלכם ולשדר אותם באמצעות הכספת הווירטואלית לבנק. במקביל יש לשלוח את הצ'קים עצמם לאחד מסניפי בנק הפועלים.
עוד באותו היום תקבלו אישור על העברת הקובץ וחשבונכם יזוכה עם קבלת הצ'קים בבנק והתאמתם לקבצים ששודרו. באמצעות הכספת הווירטואלית תקבלו אישור או תיקון לעסקה עד 15 יום מיום שידור הקובץ.

מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) מהווה גורם ממיין וסולק של תנועות חיוב/זיכוי ממוסדות ללקוחותיהם בכל הבנקים באמצעות קבצים או מדיה מגנטית.
השירות ניתן תמורת דמי התחברות ראשוניים וללא הגבלת מספר פעולות, מספר מוטבים או סכומי העסקות.

באמצעות מס"ב ניתן לבצע תשלום משכורות לעובדים בכל הבנקים בארץ, להעביר תשלומים לקופות גמל ולקרנות השתלמות, תשלום לספקים השונים, חיוב לקוחות על פי הרשאה קבועה.

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים באמור לעיל, בשל מדיניות הבנק ו/או מכל סיבה אחרת 
 • בכפוף לכל דין, הזכאות לקבל איזה מהשירותים תהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו 
 • פרטים ותנאים מלאים לגבי השירות והתנאים לקבלתו, ניתן לקבל באמצעות פניה למק"ל ו/או לסניף

חשוב לדעת

 • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.