פתרון פיננסי יעיל לטווח קצר
פתרון פיננסי יעיל לטווח קצר

פקטורינג

פקטורינג


בנק הפועלים מעמיד לרשותכם פתרון פיננסי יעיל לטווח קצר לצרכי ההון החוזר שלכם.
הפקטורינג מאפשר לכם לתכנן את תזרים המזומנים ולהגדיל את מחזור הפעילות שלכם תוך צמצום סיכוני האשראי.

תשובות לשאלות נפוצות

 • אתם מוכרים לבנק הפועלים את זכויותיכם לקבלת כספים של אחד או יותר מהלקוחות החייבים שלכם (שוק מקומי או יצוא) בהמחאה מוחלטת על דרך המכר ( true sale) 
 • בנק הפועלים משלם לכם מראש את סכום החוב בניכוי עלויות המימון
 • הבנק נפרע כאשר החייב משלם
 • אם אתם מבטחים את החייבים שלכם באמצעות פוליסת ביטוח אשראי, בנק הפועלים "ייכנס בנעליכם" ויהיה מבוטח בפוליסה
 • הנכיון אפשרי גם כאשר לא קיימת לך פוליסת ביטוח
 • הקדמת תקבולי חייבים ושיפור תזרים המזומנים שלכם
 • הקטנת סיכוני החשיפה שלכם לחייבים
 • גיוון מקורות המימון שלכם
 • הורדת החייבים המנוכים מהמאזן - באישור רו"ח שלכם
 • הגדלת ימי ספקים כאמצעי שיווק להרחבת מחזור הפעילות שלכם
 • מקור מימון המותאם לצמיחה בפעילותכם
 • פקטורינג מקומי - רכישת חובות מסחריים של חברות הפעילות בישראל
 • פקטורינג ייצוא - רכישת חובות מסחריים של חברות ישראליות המייצאות לחו"ל סחורה או שירותים
 • ריוורס פקטורינג - כאשר אתם מעוניינים שהבנק ישלם בהקדמה לספקיכם וייפרע בעתיד מכם

ניכיון חשבוניות (פקטורינג)

בקרוב, ביצוע פקטורינג באמצעות האתר העסקי של בנק הפועלים בקלות ובנוחות

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. הפניה ליחידה הינה דרך המק"ל המטפל.

 

חשוב לדעת

 • האמור אינו בגדר ייעוץ, המלצה או חוות דעת כלשהי, ונועד למטרת פרסום בלבד. אין באמור בידיעון זה כדי להוות הצעה או המלצה או התחייבת כלשהי מטעם הבנק לביצוע עסקת פקטורינג כלשהי.
 • הסכמת הבנק לביצוע עסקת פקטורינג כלשהי כפופה בכל עת להחלטת הבנק ולשיקול דעתו הבלעדי, וכן למתכונת ולתנאים המקובלים בבנק לעסקאות כאלו.
 • המוצרים והשירותים המתוארים לעיל מיועדים ללקוחות החטיבה העסקית בבנק הפועלים.
 • ביצוע עסקת פקטורינג, סכומו ותנאיו כפופים לאישור הבנק. האמור אינו מהווה הצעה או התחייבות לביצוע עסקת פקטורינג
 • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.