מגוון פעולות גם מהטלפון הנייד
מגוון פעולות גם מהטלפון הנייד
אפליקציית פועלים לעסקים
אפליקציית פועלים לעסקים


אפליקציית פועלים לעסקים מאפשרת לכם לבצע מגוון פעולות שיסייעו לכם לנהל את חשבונכם העסקי, מכל מקום ובכל זמן.

האפליקציה לעסקים פתוחה לכלל המשתמשים בעסק ולא רק למורשי החתימה.

הכניסה לאפליקציה החדשה זהה לכניסה לאתר העסקי ומתבצעת באמצעות קוד משתמש, סיסמא וקוד נוסף שיתקבל בטלפון הנייד בעת הכניסה לאפליקציה (או קוד Poalim Pass במקום הקוד הנוסף שיתקבל בטלפון הנייד). 

בנוסף, הדרך הנוחה ביותר להיכנס לאפליקציה לעסקים היא עם טביעת אצבע וזיהוי פנים (במכשירים תומכים). 

מגוון פעולות גם מהנייד

באפליקציה לעסקים ניתן להעביר כספים בסכומים גבוהים המותאמים לעסקים גם בהעברות כספיות בודדות וגם העברות במקבץ.
באפשרותכם לתת הוראות לביצוע העברת כספים באינטרנט לעסקים גם במקרים שהיתרה למשיכה בחשבונכם העסקי אינה מספקת או כשסכום העסקה גורר חריגה מתקרת הסכומים המרבית המותרת להעברה באינטרנט (למעט מקרים בהם סכום העסקה חורג מהסכום המרבי שהוגדר על ידי הלקוח בפרוטוקול).
במקרים הנ"ל תוצג הודעה כי עסקה זו קיימת על תנאי וביצועה מותנה באישור הגורם המטפל בחשבונכם העסקי - סניף/מנהל קשרי לקוחות.
 

העברה במקבץ באפליקציה לעסקים

לשם ביצוע העברה במקבץ באפליקציה לעסקים, יש לערוך העברה במקבץ שבוצעה באתר בעבר. לא ניתן לבצע העברה ראשונה במקבץ באפליקציה.


ניהול מוטבים קבועים ומזדמנים

באפשרותכם לנהל את רשימת המוטבים הקבועים והמזדמנים בחשבונכם:
 • צפייה בפרטי המוטבים הקבועים שהוגדרו בעת ההצטרפות לשירות
 • צפייה בפרטי המוטבים המזדמנים שהוגדרו באפליקציה / באתר ו/או בוצעה אליהם העברה באתר
 • הוספה, מחיקה ועריכת פרטי מוטבים מזדמנים
 • ביצוע העברה כספית (כולל העברת זה"ב) למוטבים קבועים ומזדמנים ללא הקלדת פרטיהם


חשוב לדעת

 • אם ההעברה תאושר, לא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.
 • ניתן לקבוע סכומים אחרים, נמוכים מהסכומים המרביים המפורטים.
 • יש לציין סכום בפרוטוקול. במקרים בהם סכומי ההעברה גוררים חריגה מתקרת הסכומים המקסימלית של הבנק תוצג ללקוח הודעה כי העסקה קיימת על תנאי וביצוע מותנה באישור הגורם המטפל בחשבון העסקי - סניף / מנהל קשרי לקוחות.
 • המגבלות על הסכומים המרביים לפעילות בחשבון עשויים להשתנות מעת לעת, כפי שיעודכן באתר הבנק ועפ"י החלטת הבנק.
 • מוטבים מזדמנים: מוטבים שלא הוגדרו בטבלת המוטבים הקבועים בפרוטוקול 
 • מוטבים קבועים: מוטביםשהוגדרו מראש בטבלת המוטבים הקבועים בפרוטוקול העברת כספים

אפליקציית פועלים לעסקים מאפשרת לכם להעביר משכורות ישירות מחשבונכם העסקי, בתהליך קצר ומבוקר החוסך זמן ומשאבים. לצורך כך, יש להגדיר עובדים שיכינו את רשימת המשכורות להעברה. האישור הסופי יינתן ע"י מורשי החתימה בחשבון.


איך מבצעים העברת משכורות באפליקציה לעסקים?

על מנת לבצע העברת משכורות באפליקציה יש לבצע העברה ראשונית באתר העסקי.
לאחר שכבר קיימת משכורת שהועברה באתר, ניתן להיכנס באפליקציה למשכורות קודמות שבוצעו, לבצע עריכה, להוסיף מוטבים, לשנות סכומים וכ'ו.


למה כדאי להעביר משכורות בדיגיטל?

 • ניתן לאחזר העברת משכורות שביצעת במהלך שלושת החודשים האחרונים (עד 9 משכורות אחרונות) 
 • השירות ניתן גם לעסקים בהם נדרשות מספר חתימות לביצוע הפעולה 
 • המערכת מזהה רשומות שגויות, כגון מספר חשבון שאינו תואם לסניף הבנק, ומאפשרת תיקון לפני ביצוע 
 • ניתן לשלם לכל הבנקים בארץ - במטבע ישראלי 


עלות השירות

עבור כל מוטב ברשימה תיגבה עמלה בסך 1.35 ש"ח (לא כולל עמלת שורה שתיגבה בעבור כל רשימת העברה במקבץ).


חשוב לדעת

תשלום משכורת מותנה ביתרה למשיכה ביום הביצוע. במידה שעסקת העברת המשכורות תאושר, לא ניתן יהיה לבטלה באמצעות שירות "פועלים  לעסקים" באתר/אפליקציה או באמצעות הסניף.

רק בבנק הפועלים, לקוח עסקי יכול להפקיד באפלקיציה עד 1 מ' בחודש, סכום הפקדה בודדת עד 50 א שח.

הכי קל להפקיד צ'קים ישירות מהנייד, לצפות בצ'קים למשמרת ולבצע הפקדה חוזרת של צ'קים. 

ניתן להפקיד באפליקציה צ'קים של הבנקים הבאים:

בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות, בנק בינלאומי, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק אוצר החייל, בנק מסד ובנק איגוד. 


השירות נתמך במכשירים הבאים:
 • אייפון - מכשירי iPhone 5 ומעלה, בעלי מערכת הפעלה ios 10 ומעלה
 • אנדרואיד - מכשירים בעלי מערכת הפעלה 5 ומעלה

חשוב לדעת

 • ניתן להפקיד צ'קים  המוגדרים "למוטב בלבד".
 • ניתן להפקיד צ'ק בודד עד לסכום של 50,000 ש"ח בלבד, מספר צ'קים עד לסכום כולל של 500,000 ש"ח ביום עסקים, ועד 1,000,000 ש"ח בחודש.
 • ניתן להפקיד צ'ק שתאריך הפירעון שלו חל היום או עד חצי שנה אחורה.
 • בגין הפקדת 20-1 צ'קים ביום עסקים יחויב החשבון בעמלה בסך 1.35 ש"ח. העמלה תיגבה בתחילת כל חודש, עבור ההפקדות שבוצעו בחודש הקודם.
 • יש לשמור את הצ'ק המקורי כ- 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההפקדה ולוודא כי חשבונך זוכה בסכום הצ'ק.
 • חובה לחתום על גב הצ'ק.

חשוב לדעת

 • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים המוזכרים יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו.